સુરત : સમાન્ય બાબતમાં થઇ હત્યા, છાતીના ભાગે માર મારતા થયું મોત – Oneindia Gujarati


By : Oneindia Video Team

Published : September 10, 2021, 01:45

Duration : 01:08

સુરત : સમાન્ય બાબતમાં થઇ હત્યા, છાતીના ભાગે માર મારતા થયું મોતSource link

Leave a Reply