ભરૂચ : આમોદ નગરપાલિકાની સમાન્ય સભા મુલતવી રાખવામાં આવતા રાજકારણ ગરમાયું – Oneindia Gujarati


By : Oneindia Video Team

Published : September 11, 2021, 11:45

Duration : 01:38

ભરૂચ : આમોદ નગરપાલિકાની સમાન્ય સભા મુલતવી રાખવામાં આવતા રાજકારણ ગરમાયુંSource link

Leave a Reply